Image Colorization

deep-learning

#1

Chào mọi người ! Em đang làm demo cho bài toán Image Colorization, sinh ra 2 kênh màu khi có ảnh đen trắng. Tuy nhiên tập dataset ảnh dạng 224x224 do đó 2 kênh màu được sinh ra cũng có độ phân giải 224x224. Vậy cho em hỏi có cách nào để sau khi train với những ảnh vào có độ phân giải khác, ví dụ 720x720 thì đầu ra cũng có ảnh 720x720 không ạ, hay chỉ sinh ra được ảnh 224x224. Em cảm ơn.


#2

Sử dụng cv2-resize sẽ được như ý thôi!


#3

tức là ảnh 224x224 resize thành 720x720 ạ


#4

Uh, bản chất là Interpolation


#5

Bạn sử dụng model nào đấy? Mình nhớ có nhiều model ko bắt buộc kích thước ảnh lúc inference phải giống lúc train đâu.