Hướng dẫn sử dụng Markdown


#23

vâng em hiểu r ạ! Em cảm ơn nhiều ạ.


#24

Đầu tiên, bác cài đặt viết tiếng Việt, dùng Unicode dựng sẵn. Trong RStudio, bác vào Tools -> Global option - > Code ->Saving -> UTF-8 Khi đó, bác viết tiếng Việt bình thường (em đã làm và viết bình thường, ngoại trừ phần tiếng Việt trong code) Đối với công thức toán, cụ tham khảo ở đây: https://www.calvin.edu/~rpruim/courses/s341/S17/from-class/MathinRmd.html