Hướng dẫn đóng góp vào các dự án dịch sách


#1

Dành cho các bạn chưa quen với Gitlab. Hy vọng 8 bước đơn giản với hình minh họa có thể giúp các bạn dễ dàng hơn cho việc đóng góp dịch cùng nhóm chúng tôi:

Hiện lượng việc của dự án còn rất nhiều, chúng tôi luôn mong có thêm sự đóng góp từ cộng đồng.