Hỏi xin dataset về review các app trên google play hoặc app store

nlp

#1

Em đang làm một module theo dõi và đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về ứng dụng và dịch vụ, em cần dataset review các ứng dụng (về lĩnh vực liên quan đến giao thông vận tải càng tốt). Các cao nhân nào có share cho em với ạ!