Hỏi về phỏng vấn thực tập AI

machine-learning

#1

Xin chào mọi người. Hè này em đang dự định đi thực tập về AI/Machine learning. Ai đã từng phỏng vấn hoặc đi phỏng vấn vị trí Intern cho em sẽ hỏi những gì vậy ? ( Em mong tìm hiểu trước những chủ đề sẽ được hỏi để có thể trả lời tốt hơn ). Em cảm ơn.


#2

Một số thuật toán cơ bản của ML như Linear Regression, K-NN, Random Forest… Thêm một số độ đo để đánh giá model như MSE, MAE, confusion matrix … Những thư viên về ML đã dùng như scikit-learn … Đã có project về ML chưa … Chúc bạn thành công!


#3

Em cảm ơn :grinning:


#4

Bạn xem bài này xem