Hỏi về Face Verification

face-indentification

#1

Chào các bạn.

Mình đang làm bài toán Face Verification. Như các bạn đã tham gia vào cuộc thi nhận diện người nổi tiếng thì mình sẽ dùng các pretrained model để trích xuất embbedings.

Hiện tại mình đang dùng Frobenius norm để tính khoảng cách giữa các embedding và nhận thấy cách này có vẻ không được tốt vì 2 phân bố của embeeding 1 người và embedding 2 người trùng nhau khá nhiều ----> để lọt nhiều trường hợp gian lận hoặc nếu tăng thresh_hold thì lại nhầm nhiều trường hợp đúng người là gian lận.

Ai có kinh nghiệm làm về Face Verification rồi thì có thể tư vấn giúp mình được không ? Cảm ơn mọi người !


#2

Để chính xác hơn thì bạn hãy lấy nhiều ảnh/ 1 người . Rồi so sánh với k ảnh gần nhất dưới ngưỡng để đảm bảo tính chính xác.