Hỏi về Dataset DARPA


#1

Em đang tìm hiểu về ứng dụng neural network trong phát hiện xâm nhập và cần dùng Darpa dataset. Những link mà em tìm thấy đều đã die, mọi người cho em hỏi có ai có bộ dữ liệu DARPA hay link tải bộ dự liệu này không ạ?


#2

Em thử xem ở đây xem sao: https://toolbox.google.com/datasetsearch/search?query=Darpa&docid=%2BOwPKt%2FoN7yfQupdAAAAAA%3D%3D


#3

Em cảm ơn anh, nhưng cũng không có ạ.