Hỏi về cách đánh giá kết quả mô hình truy hồi thông tin (Search Engine)


#1

Hiện em đang làm về Mô hình truy hồi thông tin apply Latent Semantic Indexing, dữ liệu là các tài liệu dạng pdf. Em thấy kết quả truy vấn cũng tạm được nhưng e chưa biết làm sao để đánh giá hiệu quả mô hình của mình. Anh chị ai đã từng làm các mô hình kiểu này giúp em với ạ. thank. Demo Mô Hình : http://157.230.243.88/lsi-model


#2

Tôi đang tìm hiểu cơ chế hoạt động để phục vụ tìm kiếm chốt bảo vệ, nhà vệ sinh di động