Hỏi về cách custom giá trị OKS trong bài toán pose estimation


#1

Chào các anh, chị.

Em đang làm bài toán về pose estimation và có sử dụng skeleton với số lượng keypoint khác so với bộ dữ liệu COCO nên cần custom lại tham số trong công thức OKS. Em đã đọc trong document COCO dataset

Tại đây có giá trị k=2sigma với sigma là độ lệch chuẩn của mỗi keypoint so với scale object s. Em không hiểu cách tính giá trị sigma này như thế nào mong anh, chị giải đáp cụ thể giúp em với.

Em cảm ơn nhiều ạ!