Hỏi về các phương pháp trích chọn đặc trưng và bộ phân loại?


#1

anh/chị/các bạn cho mình hỏi là có những phương pháp trích chọn đặc trưng nào?có những bộ phân loại nào? và bộ phân loại và bộ phân lớp có giống nhau ko? thanks anh/chị/các bạn.