[Hỏi] GPU ultilization thấp với model CNN

deep-learning
gpu

#1

Chào các bạn,

Hiện tại mình mới bắt đầu sử dụng GPU NVDIA Geforce RTX 2080 Ti. Đây là đoạn code mình dùng để check liệu tensorflow có nhận gpu không: from tensorflow.python.client import device_lib print(device_lib.list_local_devices()) Kết quả:

Kiến trúc CNN mình dùng với input đầu vào (150,150) và 5 lớp conv2. (Bài toán binary classifcation) Tuy nhiên khi check performance real time thì kết quả GPU và CPU chia nhau tính toán như thế này.

Mình xin hỏi với GPU và kiến trúc CNN như vậy thì có thể coi là tối ưu tốc độ được chưa.?

Cảm ơn các bạn đã và hỗ trợ.