Hỏi đáp về Google Colab (copy từ github) ạ

google-colab

#1

em gặp khó khăn khi cài python 3 (máy báo thiếu file api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll, em làm theo mấy hướng dẫn trên mạng là cài visual c++ 2015 hoặc tìm file api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll chép vào mà vẫn ko sửa được lỗi đó) Nhờ có diễn đàn, em biết sử dụng Google Colab để viết code rồi, nhưng một số lệnh về file nó ko giống với trên máy: Ví dụ như việc copy từ github ! git clone --recurse-submodules https://github.com/tensorflow/tensorflow nó chạy được nhưng ko đưa các file về google drive của em

Em xin hỏi về vấn đề đó thì giải quyết như thế nào? Tiện thể xin một Categorized là Google Colab. Cảm ơn các anh chị.


#2

Anh tạo một tag google-colab và gán cho bài của em rồi nhé. Anh cũng đã đổi category sang Programming.