[Hỏi đáp mxnet] Mxnet memory issue

deep-learning

#1

Chào mọi người,

Mình đang sử dụng MTCNN sử dụng mxnet và hiện tại đang có một vấn đề không biết đã có ai gặp chưa.

Mỗi lần forward pretrained model của MTCNN dùng mxnet thì mxnet không free bộ nhớ cho mình nên nếu mình sử dụng model đó liên tục tầm 10 lần là RAM máy mình sẽ đầy (16Gbs).

Mình sử dụng mxnet cpu, ctx=mx.cpu().

Xin mọi người tư vấn ạ ! Cảm ơn mọi người !