[Hỏi đáp] Liệu có thể chạy một deep model trên mobile ?

deep-learning

#1

Như tiêu đề em muốn hỏi liệu có thể chạy một pre-trained model có cấu trúc chẳng hạn như resnet34 lên mobile không và phải tính toán làm sao để biết được cấu hình của mobile đáp ứng điều kiện?

Cảm ơn mọi người !


#2

Ý của bạn là chạy như này à? Link: https://codelabs.developers.google.com/codelabs/tensorflow-for-poets-2-tflite/#0


#3

Bạn tham khảo MobileNet nha, được tối ưu cho mobile như tên gọi của nó, nhanh và vẫn giữ được chính xác tương tự vgg :wink: