[Hỏi] bắt đầu computer vision như thế nào?


#1

Em mới bắt đầu học computer vision, đang mung lung quá! Các bác đi trước cho em xin kinh nghiệm để nắm được các yếu tố chính trong computer vision. Các bước để code thuần thục được ? Em là dân ngoại đạo!