Hỏi : bài toán phân loại xe máy help me !

classification

#1

Mọi người ơi cho em hỏi nếu em muốn làm bài toán phân loại xe máy như dream, wave, future thì data của em loại xe khoảng 200 tấm ảnh thì model có được chính xác cao k ạ. Trong mỗi loại xe thì có thể xe có màu khác nhau. Em sợ là model k tốt. Ai tư vấn giúp em với