Hierarchical softmax

classification

#1

Cho em hỏi về hierarchical softmax, thì các con số ở inner node được tính toán thế nào? Làm thế nào để chia được tree như trong ảnh. Mục tiêu của bài này là training 1 word embedding, dùng context là 1 từ đứng gần đó để predict từ target images

Link gốc bài post trên Quora: https://www.quora.com/What-is-hierarchical-softmax