[HELP] Cài đặt độ đo ROUGE trên colab để đánh giá mô hình tóm tắt văn bản


#1

Chào anh chị và các bạn. Em mới tìm hiểu về NLP nhưng khi cài đặt rouge để đánh giá model thì đang bị lỗi (như trong ảnh). Em đã thử fix theo các cách trên mạng nhưng đều chưa được. Anh chị và các bạn đã ai gặp lỗi này chưa ạ và cách fix thế nào ạ. Em xin cảm ơn


#2

permission denied : cấp quyền cho folder đó đi