[Hà Lan] Vị trí nghiên cứu về tổng hợp tiếng nói (text-to-speech)


#1

Hi, công ti ReadSpeaker (Hà Lan) đang tuyển vị trí nghiên cứu tổng hợp tiếng nói. Các bạn có mong muốn làm việc trong lĩnh vực này tham khảo nhé.