Gradient Search vs Gradient Decent

machine-learning

#1

Mọi người ơi, em mất cả ngày em tìm về gradient search thì đều ra gradient decent… Mọi người giúp em với :disappointed_relieved: em cảm ơn nhiều <3