Giúp đỡ tìm hiểu model va thuật toán

machine-learning

#1

Mình có dự định làm dự án cho máy đóng chip. Y tường sơ khai là máy sẽ chụp hình bo mạch và dùng Ai đễ xác định vị trí cần đóng chíp và send thông tin tời bộ phần robot. Không biết mình cần tìm hiểm model AI nào phù hợp yêu cầu trên mong mọi người gợi ý.

Cám ơn mọi người.