Giới thiệu thư viện cho bài toán xây dựng hệ gợi ý


#1

Em/mình xin giới thiệu đến mọi người một thư viện (Cornac) gồm các thuật toán xây dựng cho hệ gợi ý (recommender system).

Thư viện được phát triển sử dụng ngôn ngữ Python nhằm mục đích giúp những người làm nghiên cứu thực nghiệm, so sánh kết quả nhiều thuật toán với nhau một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bên cạnh đó, các thuật toán cũng được tối ưu để hướng tới đưa vào ứng dụng trong các hệ thống thực tế. Nhóm cũng đã đưa vào thư viện các bộ datasets cơ bản (Movielens, Netflix, …) và các ví dụ cụ thể dành cho nhiều thuật toán khác nhau để cho mọi người dễ dàng làm quen và sử dụng.

Hiện tại bên cạnh các thuật toán cơ bản dựa vào matrix factorization, nhóm đang tập trung cài đặt các thuật toán sử dụng thông tin bên lề (side information) từ text (e.g., item description, user review), graph (e.g., user social network, item context), image (e.g., item image, user review image).

Thư viện mã nguồn mở nên rất mong muốn mọi người ủng hộ, góp ý cũng như tham gia xây dựng để có thể phục vụ cộng đồng một cách tốt hơn.

Link Github: https://github.com/PreferredAI/cornac