Giới thiệu cuộc thi Kalapa’s Credit Scoring Challenge

kalapa

#41

Hmm, tên sheet là tên gì nhỉ?


#42

Giống như Google Sheets có nhiều sheet ý, quen làm CSV làm sao Google ML Engineer hiểu được bài toán sheet name!!!


#43

Ý mình là đây nè, Tiệp.