Giải thích về DecisionBoundary

machine-learning

#1

Em đang học khóa học của thầy Andrew Ng. Đang ở week3.

Em có thắc mắc chỗ tính tọa đọa điểm để vẽ boundary ở đây, mong được các anh chi giải đáp giúp

link: https://towardsdatascience.com/decision-boundary-visualization-a-z-6a63ae9cca7d

việc chọn giá trị max/min của một feature có ý nghĩa gì không ạ. Việc ±2 để làm gì.

Em cám ơn ạ.