[Fresh/ Junior] Data Crawling Engineer

data-mining

#1

Chào mọi người,

Bên mình đang cần tuyển 01 bạn Data Crawling Engineer với chi tiết như sau:

:small_orange_diamond: Mô tả công việc:


:small_orange_diamond: Yêu cầu:

  • 0-1 năm kinh nghiệm với Data crawling/ scraping/ mining
  • Có chút nền tảng trên: Linux, Bash Script, Python, JavaScript, MySQL
  • Ưu tiên những bạn trái ngành & thực sự muốn đi theo hướng Data Mining

:small_orange_diamond: Địa điểm làm việc: F-Central, 16A Lê Hồng Phong, P12, Q10, HCMC

:small_orange_diamond: Application:


:small_orange_diamond: Thông tin chung: