Format Submit để tính Public Score Kalapa

kalapa

#1

Dear All, Hiện mình submit với format: ID/PD tuy nhiên hiện lên bảo HeaderError… Tìm thông tin thì không thấy hướng dẫn submit lên

Các bạn submit rùi chỉ giúp mình với nhé, mình cảm ơn nhiều!


#2

bạn lấy file sample_submission.csv up thử xem