Features dạng ma trận trong ML

machine-learning

#1

Chào mọi người Mình có một thắc mắc về features trong ML và không áp dụng cho DL :slight_smile: Các features có thể là một ma trận được không? ví dụ mình có 3 features thì mổi feature là một ma trận m*n thay vì một giá trị như thông thường.

Mình có tìm mà chưa có câu trả lời như mong muốn, mong mọi người tư vấn giúp Cảm ơn mọi người


#2

Bạn nào thích bóng đá không ạ? hãy cùng nhau chia sẻ bongdalu nhesssssssssss:rofl:


#3

Phương pháp đơn giản nhất là bạn kéo dài ma trận ra rồi concat lại thành vector. Nếu 3 ma trận này cùng size hoặc có thể biến đổi về cùng size mà ko làm mất thông tin quá nhiều thì bạn có thể dùng CNN với nó như với ảnh 3 channel. Một cách nữa là dùng 3 mạng CNN cho từng ma trận. NN ở đây được dùng như một cách để preprocessing data, sau đó vẫn dùng ML thông thường xử lý tiếp cũng đc.