Face Recognition - Tìm kiếm khuôn mặt nhanh nhất


#1

Xin chào mọi người,

Mình muốn hỏi mọi người về thuật toán tìm kiếm khuôn mặt nhanh nhất có thể.

Hiện tại mình sử dụng ArcFace để chiết xuất đặc trưng từ khuôn mặt. Sau đó mình tính distance từ embedding này tới các embedding khác đã có sẵn trong database.

Database của mình là gồm nhiều folders, mỗi folder chứa 1 hình duy nhất.

Hiện tại mình đã test trên tập dataset gồm 30 persons khác nhau.

Ví dụ như tập dữ liệu gồm 10000 người thì việc so sánh embedding có ảnh hưởng đến tốc độ tìm kiếm không ạ?

Mình xin cảm ơn


#2

Bạn sử dụng faiss thử xem. Đây là framework hỗ trợ similarity search chạy trên GPU nên rất nhanh. Vài chục đến vài trăm nghìn embedding không thành vấn đề.


#3

Cảm ơn bạn. Hôm qua mình có thấy bài viết về framework nảy của Facebook. Để mình test thử xem sao