Em là người mới tham gia mong các cao nhân chỉ giáo ạ

machine-learning

#1

Ae cho mình hỏi cách làm phần 3 câu 1 với ạ