Dùng SVM dự đoán dữ liệu mới có class chưa xuất hiện trong dữ liệu dùng để huấn luyện?

svm

#1

Em xin chào mọi người,

Em có SVM được huấn luyện với data có 3 nhãn là A, B, C. Tuy nhiên, em có một dữ liệu mới X (và em biết X sẽ không thể là 1 trong 3 nhãn A, B, C) thì nếu em dùng SVM để dự đoán thì có cách nào để em biết X sẽ phải được gắn một nhãn mới không?

Em cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc câu hỏi.


#2

Có thể xét distance đến các hyper-plane và chọn threshhold