Dự đoán số lượng sản phẩm được bán trong thời gian tới

machine-learning

#1

Chào mọi người ạ. Hiện nay em đang có bài toán về dự đoán số lượng các sản phẩm được bán trong thời gian tới. Hiện tại thì em đang có data về lịch sử mua hàng của người dùng theo thời gian trong một khách sạn. Trong gian hàng hàng có khoảng 100 sản phẩm. Ai đã từng làm hoặc tìm về dạng bài này, có thể cho em xin hướng tiếp cận được không ạ. Em xin cảm ơn mọi người!


#2

Bài toàn này thuộc kiểu time-series prediction. Bạn tìm hiểu các mô hình cho bài toán time-series như AR, MA, ARMIA… (linear problem) hoặc RNN, LSTM, GRU (non-linear problem). Có trang này giải thích rất rõ các phương pháp cho bài toán time-series https://machinelearningmastery.com/time-series-forecasting-methods-in-python-cheat-sheet/