Dự đoán lưu lượng của mạng 4G


#1

Chào mọi người,

Mình đang thực hiện bài toán dự đoán lưu lượng của mạng 4G. Dữ liệu mình đã có đủ, model mình cũng đã xây dựng. Tuy nhiên độ chính xác so với phương pháp thông thường chưa cao. Nên mình muốn viết lên đây, với 2 mục đích:

 1. Nhờ mọi người góp ý để tăng độ chính xác của bài toán.
 2. Chia sẽ cho các bạn mới học về ML dữ liệu cũng như model của mình đã xây dựng.

Toàn bộ dữ liệu mọi người xem ở:

Dữ liệu:

Tính chất của dữ liệu:

 • Dữ liệu là thông tin về traffic của các cell 4G (Cell 4G là thiết bị phát sóng vô tuyến để phục vụ các thiết bị). Traffic của cell 4G được hiểu đơn giản như sau: Khi người dùng sử dụng dịch vụ data trên thiết bị di động, thì thiết bị di động đó sẽ được phục vụ bởi 1 cell 4G được đặt gần đó. Tổng dung lượng data của tất cả các người dùng được phục vụ bởi 1 cell trong vòng 1 giờ được gọi là Traffic của cell đó trong vòng 1 giờ. VD: Cell 039872 đang phục vụ cho 50 thuê bao, mỗi thuê bao trong 1 giờ x sử dụng trung bình 10Mb => Traffic của cell 039872. Vậy traffic của cell này trong giờ x = 50 * 10 = 500Mb.
 • Tập dữ liệu có: 57 cell
 • Dữ liệu được lấy trong vòng xấp xỉ 1 năm x 24 giờ x 57 cell.
 • Tính chất của traffic sẽ có sự khác nhau theo từng giờ (VD: vào khoảng thời gian 10-12h và 19-23h traffic sẽ rất cao, 0-6h traffic sẽ rất thấp); khác nhau giữa các ngày trong tuần (VD: đồ thị traffic của các cell phục vụ tòa nhà công sở, sẽ có traffic cao vào thứ 2-6 và thấp vào thứ 7, chủ nhật); khác nhau vào các sự kiện đặc biệt (lễ hội, tết, …)

Dữ liệu được phân bố như sau:

 • TrafficNow: Dữ liệu lưu lượng cần dự đoán
 • TrafficBefore(x)Week: Dữ liệu traffic của cùng giờ, ngày cùng thứ của (x) tuần trước
 • TrafficBefore1Day: Dữ liệu traffic của cùng giờ ngày hôm qua
 • DayOfWeek_xxx: Mô tả ngày trong tuần, được biểu diễn ở dạng one-hot-vector
 • HourID_xx: Mô tả giờ trong ngày, được biểu diễn ở dạng one-hot-vector
 • Cell_xxxxxx: Tên của cell cần dự đoán, được biểu diễn ở dạng one-hot-vector

Kết quả:

Sử dụng các thuật toán khác nhau cho ra độ chính xác (MSE) như sau:

 • Linear Regression: 385604.21
 • FFNN: 348071.87
 • GradientBoostingRegressor: 366281.39

So sánh với cách dự đoán bằng phương pháp tính toán bình thường

TrafficNow = (TrafficBefore1Week + TrafficBefore2Week + TrafficBefore3Week + TrafficBefore4Week + TrafficBefore5Week + TrafficBefore1Day)/6

Kêt quả: MSE = 370421.69

=> Khi so sánh kết quả sử dụng ML và cách tính thông thường chỉ tốt hơn ~ 6-7%"


#2

Chung quy lại em thấy bộ data chỉ có 1 loại feature duy nhất là dữ liệu lịch sử của từng cell. Việc anh nhân ra thành quá nhiều features và các dummies như vậy em nghĩ chưa hẳn đã tốt.

Anh có thể thử coi dữ liệu các cell là độc lập và thử các mô hình time series dự báo cho từng cell dựa vào số liệu lịch sử của chính nó xem sao. Chú ý dữ liệu có thể sẽ có dạng seasonal vì có những khoảng thời gian cố định lưu lượng sẽ cao hơn.