Dự đoán kết quả model với Machine learning


#1

Chào mọi người. Em có 1 câu hỏi mong nhận được sự giúp đỡ. Bình thường predict model Machine Learning (học có giám sát) thì sẽ trả về kết quả của label có xác suất cao nhất. Bây giờ em có tất cả 300 label, muốn trả về 5 label có xác suất cao nhất thì phải làm sao. Mong mọi người giải đáp, xin cảm ơn.


#2

Nếu là classification thì ở layer cuối chú dùng softmax. Hàm đấy sẽ trả về xác suất của tất cả các labels (chuẩn hoá về tổng bằng 1). Khi predict lấy hết kết quả ra xong xắp xếp lại từ cao xuống thấp thì được cái bạn muốn.


#3

Cảm ơn anh. Cho em hỏi sắp xếp theo thứ tự giảm dần nên dùng sort() hay argsort()?