Dropout trong CNN

cnn

#1

Chào mọi người,

Em mới làm việc với neural network, có nghe đến kỹ thuật dropout. Nhưng em không mường tượng được trong convolutional layer, dropout là drop nhưng phần tử nào nhỉ, trong connected layers thì dễ hình dùng hơn.

Em mong nhận được sự giúp đỡ.


#2

Theo cách mình hình dung thì nếu coi mỗi pixel trong lớp convolution như 1 node của mạng feed forward thì xử lý như dropout thông thường. Tuy nhiên mình thấy họ dùng dropout ở fully connected thôi, còn convolution hay dùng batch normalization hơn :slight_smile: