Định hướng mở một open source

open-source

#1

Chào mọi người, mọi người có ai đã từng mở một open source cho em vừa sử dụng và vừa học tập. Ai đã từng mở rồi có thể cho em một lộ trình cụ thể để làm không ạ. Em cảm ơn mọi người rất nhiều.