Đinh dạng output bài toán Linear Regression

machine-learning

#1

Mọi người cho mình hỏi theo kinh nghiệm đối với bài toán linear regression hay logistic regression với m ví dụ, output y nên để ở dạng vector (1-d array, shape (m, )) hay dạng ma trận (2-d array, shape (m, 1)) thì tốt hơn?

Mình có xem ví dụ của anh Tiệp và một số bài hướng dẫn thì để output - y dạng ma trận (2-d array). Trong khi đó khóa của thầy Andrew hướng dẫn để dạng vector (1-d array).

Mình lúc đầu quen để output - y dạng ma trận. Tuy nhiên mình nhận thấy lúc lấy giá trị 1 hàng hay 1 cột nó đều trả về dạng vector (1-d array), điều này khiến mình rất hay bị quên chuyển về dạng ma trận cho phù hợp với code. Một điều nữa khi giải bài toán logistic regression với thư viện scipy nó cũng bắt cung cấp dạng vector (1-d array).


#2

Mình có học khóa deep learning của thầy andrew thì recommend là nên dùng 2-d array vì bạn triển khai linear, logistic có thể có chuyển vị ma trận chứ nếu bạn dụng 1-D thì sẽ không có chuyển vị nên recommend là dùng 2-d ko dùng 1-d nhé ,


#3

Thank bác em đang lọ mọ với khóa ML. Em thấy 1-d array chuyển vị vẫn là nó. Em nhận thấy kiểu mình code từ đầu nên quan tâm cái này, chứ dùng sẵn thư viện nhiều khi cứ quẳng vào cho nó xử lý.