Detect vùng trên thẻ căn cước


#1

Em đang làm nhận diện chứng minh nhân dân, và căn cước. Hiện tại thì em đang dùng object detection của tensorflow, em detect các vùng có chữ : " Số “, " Ngày tháng, năm sinh” ," Giới tính ", “Quê quán”, "Nơi thường trú ", " Quốc tịch " như ảnh đây ạ https://drive.google.com/file/d/1aJ-aTZxf0mO3ICcGkO8xQnJUADyHhC2e/view?usp=sharing và từ các vùng detect này em lấy tọa độ để detect các chữ bên cạnh, em custom training với bộ trích xuất đặc trưng ssd_resnet50_v1_fpn_shared_box thì hiện tại em thấy nó ko được tốt cho lắm sau hơn 130k step thì có nhiều ảnh đã nhận diện được đúng vùng, nhưng có nhiều ảnh dù rõ nét vẫn không nhận đc ạ. Có ai có cao kiến j ko ạ, có cần đổi bộ trích xuất đặc trưng khác cho việc detect ko ạ. https://drive.google.com/file/d/1KLHLTxTTl8IMjiwjErCnCUD8ib7cxY0r/view?usp=sharing


#2

bạn nên xác định vùng chữ => xác định nội dung. thế hợp lý hơn. bạn có thể tham khảo https://github.com/eragonruan/text-detection-ctpn