Deploy model sử dụng flask

deep-learning

#1

Chào mọi người.

Hiện tại sau khi training model xong thì muốn xây dựng một hệ thông nhỏ để demo kết quả, em có xem qua một vài hướng dẫn ở đây :

1

2

3

Nhưng thực sự chưa hiểu rõ. Một vài vấn đề em chưa trả lời được :

  • Model của em là model về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, em cần load 2 model vào (character + word based models ) + với các tham số của nó, thì không biết chỗ để đưa tham số vào chỗ nào.

  • Tiếp theo cần load dữ liệu vào để xác định vocabulary, thì chưa hiểu cái luống của nó tương ứng với việc em chạy trên terminal như nào

Các anh chị và các bạn có thể đưa cho em gợi ý được không ạ, em cám ơn rất nhiều.

Chú mọi người cuối tuần vui vẻ ạ.


#2

Triển khai DL model trên web cũng không khác gì các phần backend khác cả. Bạn nên triển khai như sau:

  1. Chỉ load model và các dữ liệu cần thiết một lần duy nhất khi bắt đầu chạy app. Các framework web tất nhiên cái nào cũng có hỗ trợ. Model và tham số bạn có thể lưu ra file. Dữ liệu có thể lưu trong database tùy nhu cầu.
  2. Mỗi lần phía client có request thì gọi tới hàm để xử lý và trả về kết quả.

#3

Em cám ơn anh đã góp ý cho em.