Đếm object trong ảnh

machine-learning
computer-vision

#1

Có ai cho mình idea về đếm số tôm ở trong ảnh này không ??? Mình cảm ơn trước =)