Đếm object trong ảnh

computer-vision
machine-learning

#1

Có ai cho mình idea về đếm số tôm ở trong ảnh này không ??? Mình cảm ơn trước =)


#2

Bác cứ label từng con tôm đi rồi train object detector :joy::joy::joy:


#3

Mà tôm của bác đều thế kia em nghĩ là bác nên cân tầm 20 con xem được bao nhiêu, rồi đem cân tổng số tôm, rồi chia cho trong lượng của 20 con từ đó ước lượng số tôm. Kết quả khéo còn chính xác hơn deep learning :joy: