Decision tree (Regression) và thuật toán CART

machine-learning

#1

Chào anh/chị .Hiện em đang tìm hiểu về Decision tree ( regresssion ) và thuật toán CART nên cho em hỏi về cách chọn nút root cũng như xây dựng cây của CART ( thuật toán ) , nếu có ví dụ và mã giả thì càng tốt - khi google thì em toàn thấy áp dụng cho bài toán phân loại không. Em xin cảm ơn các anh /chị


#2

Không biết bạn đã tìm hiểu xong chưa, nếu chưa thì phản hồi, mình sẽ giải thích nhé


#3

Dạ nếu được xin anh giải thích .Em xin cảm ơn


#4

Anh cho em hỏi về cái thước đo của thuật toán CART để chọn feature với ạ


#5

Cart về classifiation sẽ dùng gini index Còn về regression sẽ tính square loss Cụ thể bạn đọc tài liệu này sẽ rõ. Cách tính rất dễ: http://www.stats.ox.ac.uk/~flaxman/HT17_lecture13.pdf


#6

https://github.com/Flamesh/DecisionTree-Algo sau khi tìm hiểu và code thì mình có thuật toán ở đây, nếu bạn muốn có thể tìm hiểu.