Dataset VinMart+


#1

Dạ em chào các anh/chị. Hiện tại em đang làm đề tài nghiên cứu giữa kì về chuỗi VinMart+. Nhưng kiếm mãi không có Dataset của nó để phân tích đưa ra mô hình và các yếu tố ảnh hưởng đến nó. Hy vọng anh chị nào chia sẻ cho em dataset về lịch sử đơn hàng với ạ.

Em cảm ơn mọi người mọi người nhiều.


#2

cái này chắc vinmart không public ra đâu


#3

Chắc không có đâu bạn ơi. Dữ liệu này dễ gì người ta tung ra


#4

Làm đề tài nghiên cứu các kiểu thì cứ dữ liệu nước ngoài mà làm, Tìm data trong mấy cái bài báo liên quan đến vấn đề bạn đang làm đó


#5

dạ thế bây giờ bibica có bộ dataset không vậy anh