Dataset về list companies in the world


#1

E đang cần tìm một dataset có đủ (Company_name,Description,Industry) ạ! hoặc bộ gồm (Company_name,Industry) cũng được ạ! ae ai có hay có nguồn gì có thể send e với đc k ạ? e mail e là bn.bao10@gmail.com ạ! E xin chân thành cảm ơn ạ