Dataset văn bản hành chính scan

deep-learning

#1

Xin chào mọi người!

Mình đang làm giảm nhiễu ảnh văn bản hành chính bằng deep learning, nhưng mình gặp khó khăn trong vấn đề tìm kiếm dataset để training. Bạn nào có thể chia sẻ hoặc biết đâu đó có có thể giúp đỡ mình được không. Cảm ơn mọi người! P/s: Mình gửi dạng văn bản hành chính