Data scientist tại LOGIVAN


#1

Bạn mình bên Logivan (startup triệu đô trong lĩnh vực vận tải) đang tìm kiếm vị trí Data scientist với offer lên đến $3000 làm với đề tài build các predictive model và recommender system.

Các bạn quan tâm đến vị trị này có thể apply qua website hoặc inbox/comment nhé.