Data Science Harvard Courses

bigdata
python
data-science
machine-learning

#1

Mọi người đang bắt đầu hoặc muôn học nâng cao 1 chút về Machine Learning và Data Science có thể tham khảo khóa học sau của Harvard: http://cs109.github.io/2015/pages/videos.html

Bài Lab, thực hành code được lưu trữ tại đây: https://github.com/cs109/content

Sau khóa học này, mọi người sẽ thu được:

  • Khả năng lập trình Python từ thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu
  • Khả năng toán học với các thuật toán Machine Learning
  • Tư duy xử lý dữ liệu lớn

Week 1 (Mon Aug 31 - Fri Sep 4)

Week 2 (Mon Sep 7 - Fri Sep 11)

Week 3 (Mon Sep 14 - Fri Sep 18)

Week 4 (Mon Sep 21 - Fri Sep 25)

Week 5 (Mon Sep 28 - Fri 2 Oct)

Week 6 (Mon Oct 5 - Fri 9 Oct)

Week 7 (Mon Oct 12 - Fri 16 Oct)

Week 8 (Mon Oct 19 - Fri 23 Oct)

Week 9 (Mon Oct 26 - Fri 30 Oct)

Week 10 (Mon Nov 2 - Fri 6 Nov)

Week 11 (Mon Nov 9 - Fri 13 Nov)

Week 12 (Mon Nov 16 - Fri 20 Nov)

Week 13 (Mon Nov 30 - Fri 4 Dec)

  • Lecture 23: Guest Lecture: Building Data Science
    • Video: HD
  • Lecture 24: Wrapup, and where to go from here.

[10/19/2018 07:44] Một bạn nhắn riêng nhờ mình hỏi giúp. Hy vọng . . .
[11/19/2018 22:32] Các anh/chị đã và đang học đại học về data . . .