Data Science 1 - Fundamentals và Data Science 2 - Advances


#1

TS. Vũ Quang Hiếu (Head of Data Science at Zalora, Vietnam), TS. Trần Duy Hiến (Lecturer, Tan Tao University, Vietnam), TS. Trần Anh Tuấn (HCMC University of Science, Vietnam) và mình sẽ tổ chức 02 lớp học online, có thu phí: Data Science 1 - Fundamentals và Data Science 2 - Advances. Mỗi khóa học sẽ được tổ chức trong 8 tuần, 2h/1 buổi/1 tuần (dự kiến: Data Science 1 - Fundamentals: 9am - 11am, thứ 7 hàng tuần, khai giảng 01/06/2019, Data Science 2 - Advances: 9am - 11am, chủ nhật hàng tuần, khai giảng 02/06/2019).

Syllabus lần này có nhiều thay đổi so với các lần tổ chức trước. Các khóa học lần này tập trung vào giải các vấn đề về khoa học dữ liệu trong thực tế, đặc biệt là các bài toán trên Kaggle.

Thông tin chi tiết về syllabus cũng như đăng ký ở đây:

https://www.facebook.com/notes/vicohub/data-science-1-2-online-june-2019/432335150902859/