Data agumentation trong fast ai

computer-vision

#1

Các cao nhân nằm vùng trong kaggle cho mình hỏi là trong fast ai ngoài data agumentation mặc định của thư viện thì những người rank cao trong kaggle hay sử dụng thêm những thư viện data agumentation nào cho fastai nữa không ạ (cho computer vision). Nếu có link tới implementation, cuộc thi trên kaggle đó nữa thì càng tốt ạ

Thanks!