Đạo hàm của hàm nhiều biến

math
machine-learning

#1

E chào mọi người. E mới học ML và đang đọc blog của a Tiệp về đạo hàm của hàm nhiều biến nhưng đọc đến đoạn này

image

e chưa hiểu T trong đoạn a^T được hiểu như thế nào ạ mong a/c giải đáp. E cảm ơn ạ


#2

Cái \mathbf{a}^T là chuyển vị của \mathbf{a} em ạ.


#3

vâng ạ e cảm ơn a ạ :joy:


#4

Em tick vào dấu checkbox của anh để đánh dấu câu trả lời đúng cho câu hỏi nhé. Cảm ơn em.