Cross browsers, Cross devices

bigdata
machine-learning

#1

Chào mọi người,

Mình đang giải quyết một bài toán nhận diện người dùng trên nhiều trình duyệt khác nhau hoặc trên nhiều thiết bị. Với input là cookie mà cookie thường bị thay đổi hoặc xóa đi sau một khoảng thời gian. Vậy làm sao để có thể nhận diện được đó là cùng một người. Mọi người có thể đề xuất một vài thuật toán hoặc hướng giải quyết giúp mình được không? Xin cảm ơn.