Computer vision tại Hà Nội


#1

Hello anh em mong muốn làm AI trong mảng #Computer Vision.

  • Công ty làm việc tại Duy Tân, HN
  • Sử dụng công nghệ Deep Learning
  • Framework: #TensorFlow, #Keras, #Caffe :o :o Mức lương: 1000-2000$ ( rank lương thực tế tùy thuộc vào Skills anh em)
  • Thời gian: Làm việc từ T2 - T6 Anh em quan tâm để lại 1 Like, hoặc comment giúp em nhé, em sẽ ping lại JD chi tiết liền. Email/skype: Huytv2612@gmail.com

Cảm ơn những người anh em


#2

Bên em vẫn đang tuyển dụng nhé, rất hy vọng có được sự hợp tác từ mọi người :slight_smile:


#3

Có tuyển Fresher ko a ơi


#4

bên anh có tuyển thực tập không anh ơi?


#5

Em cùng câu hỏi ạ :grinning: